28,15,0,50,1
600,600,60,1,2000,1000,25,2000
100,320,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Partnerconstruct
Ga naar website
Bakkerij Verhofstadt
Ga naar website
Van Cauteren Metallics
Ga naar website
De Lentdecker
Ga naar website
Pascal Smekens
Ga naar website
Fietsen Rudy De Geest
Ga naar website
KBC Certus
Ga naar website

Lidgelden 2019

Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie groepen van leden:

 • Bestaande leden die hun lidmaatschap vernieuwen.
 • Nieuwe leden die lid worden vóór 1 augustus van het lopende seizoen.
 • Nieuwe leden die lid worden na 1 augustus van het lopende seizoen.

Voor elk van deze groepen geldt een standaard tarief waarop een aantal kortingen mogelijk zijn. Deze kortingen hangen af van:

 • De leeftijd van de aangeslotene (leeftijd op 1 januari van het nieuwe seizoen)
 • Het tijdstip waarop het lidgeld vereffend wordt.
 • Het al dan niet betalen van de maandelijkse barrekening via domiciliering.

 In onderstaande tabel vind je een overzicht van alle mogelijkheden.

  Heraansluiting
(zonder kortingen)
Heraansluiting
na 1 februari
met domiciliëring barrekening
Heraansluiting
uiterlijk1 februari
of nieuwe leden
zonder domiciliëring barrekening
Heraansluiting
uiterlijk1 februari
of nieuwe leden 
met domiciliëring barrekening
Nieuwe leden
(aansluiting na 1 augustus - met domiciliëring)
1ste racket volwassene € 160,- € 155,- € 140,- € 130,- € 90,-
2de racket volwassene € 130,- € 120,- € 110,- € 100,- € 70,-
Studenten (met studentenkaart) € 130,- € 120,- € 110,- € 100,- € 70,-
Jeugd tot en met 18 j € 90,- € 80,- € 70,- € 60,- € 50,-
Jeugd tot en met 8 j € 60,- € 50,- € 40,- € 30,- € 25,-
Barleden € 65,- € 55,- € 35,- € 35,- € 30,-
 • Als barleden kunnen de niet-tennissende gezinsleden worden aangesloten. (Barleden zijn verzekerd door de club)
 • De lidgelden worden individueel berekend. Voor gezinnen met 4 of meer leden onder eenzelfde dak wordt bovendien nog een gezinskorting toegepast van 10% op de totale som.
 • Tweede racket: vanaf het tweede volwassen lid dat is aangesloten binnen hetzelfde gezin.
 • Alle info is nog een samengevat in dit document.
 • De domiciliëringsopdracht kan u hier downloaden.

Het lidgeld moet worden betaald op rekeningnummer BE98 0688 9821 6993 van TC Scheldedreef met vermelding van de namen van de (her)aan te sluiten leden.

Please publish modules in offcanvas position.